การจัดสรรงบประมาณกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
 

สามารถ Download แบบฟอร์มและข้อมูลในการพิจารณาปรับแผน

อ่านต่อ

 

 
เอกสารดาวน์โหลด
 
       
   
ตัวอย่างแบบฟอร์มการจัดการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัด
ขั้นตอนการดำเนินโครงการการจัดการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดของสมาคกีฬาแห่งจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ขั้นตอนการดำเนินโครงการพัฒนานักกีฬาเป็นเลิศระดับจังหวัด (1 จังหวัด 1 กีฬา)ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ขั้นตอนการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรกีฬาแห่งจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2544
 
     
   
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       
       
   

พบข้อมูล  5   รายการ
หน้า 1 จาก 1 หน้า หน้าที่ 1   2   3   4   5   ...